informační web o Gruzii

Mapa Gruzie

Kultura a umění

Gruzínský národ je výrazně kulturní a tvořivý a také je na to náležitě hrdý.V mnoha oblastech této země má návštěvník možnost slyšet místní tradiční hudbu. Jedná se především o polyfonní (vícehlasý) mužský zpěv, jemuž se věnují lokální festivaly jak v Tbilisi, tak i v jiných regionech Gruzie. Zpěv je často doplněn tancem v krojích, muži přitom bývají ozdobeni třpytivou vestou a šavlí. Tanec může být individuální, ale častěji se děje ve větší skupině a v kruhu. V některých částech Gruzie je k vidění také typický tanec tzv. Dervišů, příznivců alternativního islámského vyznání, pro které je točivý tanec prostředkem k dosažení náboženského transu. Zpěv a tanec je velmi tradiční i mezi mladou generací a často se stává, že na ulicích větších měst či na plážích Černého moře se sejde parta lidí a vzájemně se baví zpěvem i tancem.

Co se týká výtvarného umění, i to má v Gruzii dlouhou historickou tradici, na mysli mám především křesťanské fresky, kterými jsou vyzdobené mnohé z místních historických budov. Zlatý věk těchto maleb byl v období od jedenáctého do třináctého století, kdy vznikly výtvarnou tradici rozvíjely především dvě školy a sice škola z kláštera David Gajera (více o tomto místě viz níže) a dále škola Tao-Klarjeti. Fresky z těchto období jsou do dnešní doby jedněmi z největších kulturních pokladů Gruzie.

Také v moderním guzínském výtvarném umění se objevují jména, která se proslavila i mimo hranice země. Patří sem např. David Kakabadze či Lado Gudiashvili. Nejen jejich obrazy jsou k vidění v krásné Národní gruzínské galerii, která byla otevřena v Tbilisi v roce 2011 a která rozhodně stojí za vidění.

Za největší osobnosti gruzínské literatury jsou považováni: epický básník Shota Rustaveli (1172-1216), beletrista Alexander Kazbegi (1848-1893), lyrik Galaktion Tabidze (1892-1959), který zahynul vlastní rukou a dále např. Mikheil Javakhishvili (1880-1937).

kontakt na webmatera