informační web o Gruzii

Mapa Gruzie

Podnebí a počasí

Ačkoliv je územní rozloha Gruzie relativně malá, podnebí je tu velmi rozmanité. To je způsobeno především složitou geomorfologií a rozsáhlými pohořími. Zatímco tzv. velký Kavkaz ovlivňuje klima tím, že brzdí studené proudy vzduchu ze severu, Malý Kavkaz zase eliminuje suché podnebí na jihu země.Větší část západní Gruzie se nachází v subtropickém pásmu s úhrnem ročních srážek cca 1500-3500 mm. Relativně velký objem srážek je dán rozsáhlým pobřežím Černého moře o délce více než tři sta kilometrů. Srážky jsou rovnoměrně rozložené do celého roku, větší objem připadá na podzimní měsíce. V těchto oblastech jsou také rozlehlá pohoří (především Velký Kavkaz), pro která jsou typická deštivá léta a zimní sníh. V oblastech s nadmořskou výškou nad 2000 metrů se často objevují mrazy i v létě. Regionem s celkově největším množstvím srážek je Adžárie.

Východní části země jsou převážně nížinaté a podnebí je zde spíše kontinentální. Jak od Kaspického, tak od Černého moře sem pronikají teplé vlhké proudy vzduchu, což mimo jiné prospívá vybraným zemědělským plodinám (čajovník, citrusovník).

Ideální podmínky pro návštěvu Gruzie jsou od poloviny května do začátku července a poté od září do poloviny listopadu. V těchto obdobích bývá převážně slunečno a teplo. Ve vrcholném létě teploty mohou dosahovat až čtyřiceti stupňů Celsia a nabízí se jedině pobyt ve vyšších horských pásmech, nebo na pobřeží Černého moře.

kontakt na webmatera